AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong một quá trình nung nóng đẳng áp ở áp suất 1,5.105Pa, một chất khí tăng thể tích từ 40 dm3 đến 60 dm3 và tăng nội năng một lượng là 4,28 J. Nhiệt lượng truyền cho chất khí là 

  • A. 1280 J.  
  • B. 3004,28 J.
  • C. 7280 J.     
  • D. – 1280 J.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Công do chất khí thực hiện A = p.ΔV = 1,5.105.2.10-2 = 3000J; vì khí nhận nhiệt lượng và thực hiện công nên A < 0.

  Theo nguyên lí I: Q = ΔU – A = 4,28 + 3000 = 3004,28J.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>