AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thả một quả cầu bằng nhôm khối lượng 0,105kg được đun nóng tới 142°C vào một cốc đựng nước ở 20°C, biết nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt là 42°C. Tính khối lượng của nước trong cốc, biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg.K và của nước là 4200J/kg.K. 

  • A. 0,1kg  
  • B. 0,2kg       
  • C. 0,3kg                 
  • D. 0,4kg

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nhiệt lượng do quả cầu nhôm tỏa ra:

  Q1 = mAl.cAl.( 142-42) = 100.mAl.cAl

  Nhiệt lượng do nước thu vào:

  Q2 = mn.cn.(42-20) = mn.cn.22

  ⇒ Q1 = Q2 ⇔ mn = 0,1kg.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>