ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một nhiệt lượng kế bằng đồng thau khối lượng 128g chứa 210 g nước ở nhiệt độ 8,4oC. Người ta thả một miếng kim loại khối lượng 192 g đã nung nóng tới 100oC vào nhiệt lượng kế. Xác định nhiệt dung riêng của chất làm miếng kim loại biết rằng nhiệt độ khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt là 21,5oC. Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường bên ngoài. Nhiệt dung riêng của đồng thau là 0,128.10J(kg.K).

  • A.  \(0,{78.10^3}J/kg.K\)
  • B.  \(0,{23.10^3}J/kg.K\)
  • C.  \(0,{37.10^3}J/kg.K\)
  • D.  \(0,{68.10^3}J/kg.K\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  • Nhiệt lượng mà nước thu vào cho đến khi cân bằng nhiệt:

         \({Q_1} = {\rm{ }}{m_1}{c_1}\Delta {t_1}\)

  • Nhiệt lượng mà bình nhôm thu vào cho đến khi cân bằng nhiệt:

         \({Q_2} = {\rm{ }}{m_2}{c_2}\Delta {t_2}\)

  • Nhiệt lượng miếng sắt tỏa ra cho đến khi cân bằng nhiệt:

         \({Q_3} = {\rm{ }}{m_3}{c_3}\Delta {t_3}\)

  • Từ trạng thái cân bằng nhiệt , ta có:

  \({Q_{1}} + {\rm{ }}{Q_{2}} = {\rm{ }}{Q_3}\)

  \(({m_1}{c_{1}} + {m_2}{c_2})\left( {t - 8,4} \right) = {m_3}{c_3}\left( {100 - {\rm{ }}t} \right)\)    

  \((0,210.4,{18.10^3} + 0,128.0,{128.10^3})\left( {21,5 - 8,4} \right) = 0,192.{c_3}\left( {100 - 21,5} \right)\)

  \({c_3} = {\rm{ }}0,{78.10^3}J/kg.K\)

  • Vậy nhiệt dung riêng của chất làm miếng kim loại là \(0,{78.10^3}J/kg.K\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10619

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON