YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong Microsoft Word khi gõ văn bản đến cuối dòng, để chuyển sang dòng tiếp theo (trong cùng một đoạn) ta thực hiện:

  • A. Nhấn phím Enter
  • B. Nhấn phím Shift+Enter
  • C. Gõ tiếp tục, khi đến cuối dòng sẽ tự động chuyển sang dòng tiếp theo
  • D. Nhấn phím Ctrl+Enter

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Gõ tiếp tục, khi đến cuối dòng sẽ tự động chuyển sang dòng tiếp theo

  RANDOM

Mã câu hỏi: 13407

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA