AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để khởi động phần mềm Microsoft Word, ta thực hiện:

  • A. Nháy chuột vào Start → All Programs → Microsoft Word
  • B. Nháy chuột vào biểu tượng  trên màn hình nền
  • C. Nháy chuột vào biểu tượng  trên màn hình nền
  • D. Cả A và C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>