YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Các lệnh Cut (xóa), Copy (sao), Paste (dán), ... nằm trong bảng chọn nào?

  • A. View
  • B. Edit
  • C. File
  • D. Insert

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các lệnh Cut (xóa), Copy (sao), Paste (dán), ... nằm trong bảng chọn Edit

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 13409

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA