ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong máy thu hình việc xử lý âm thanh, hình ảnh:

  • A. Được xử lý chung
  • B. Được xử lý độc lập
  • C. Tùy thuộc vào máy thu.       
  • D. Tùy thuộc vào máy phát.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong máy thu hình việc xử lý âm thanh, hình ảnh được xử lý độc lập

  ⇒ Chọn đáp án B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 12550

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON