AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy,  cho các điểm \(A\left( {2;3} \right),I\left( {\frac{{11}}{2};\frac{7}{2}} \right)\) và B là điểm đối xứng với A qua I. Giả sử C là điểm có tọa độ (5; y). Giá trị của y để tam giác ABC là tam giác vuông tại C là:

  • A. \(y = 0{\rm{ }};y = 7\)
  • B. \(y = 0{\rm{ }};y = -5\)
  • C. y = -5
  • D. \(y = 5{\rm{ }};y = 7\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>