• Câu hỏi:

  Khi điều tra về số dân của tỉnh A, người ta thu được kết quả là \(\overline a  = 1.234.872 \pm 30\)(người). Tìm số qui tròn của a.

  • A. 1.234.900                   
  • B. 1.234.880                      
  • C. 1.234.870                  
  • D. 1.234.800                  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC