• Câu hỏi:

  Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không phải là mệnh đề ?

  • A. Tam Kỳ là một thành phố của tỉnh Quảng Nam. 
  • B.
   • Bạn có thích học môn Toán không ?
  • C. 13 là số nguyên tố. 
  • D. Số 15 chia hết cho 2. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC