AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho điểm A(2;3) và d là đường thẳng qua A cắt tia Ox, Oy lần lượt tại hai điểm E, F sao cho OE+OF nhỏ nhất. Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng d.

  • A. \(\left( {4;\, - 3 + \sqrt 6 } \right).\)
  • B. \(\left( {4;\,3 + \sqrt 6 } \right).\)
  • C. \(\left( { - 4;\,3 + \sqrt 6 } \right).\)
  • D. \(\left( {4;\,3 - \sqrt 6 } \right).\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>