YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong mạch điện có sơ đồ như hình sau. hai pin có cùng suất điện động và điện trở trong là \(\varepsilon = 1,5v, r = 1 \Omega\). Hai bóng đèn giống nhau cũng số ghi trên đèn là 3V – 0,75 W. Tính hiệu suất của bộ nguồn.

  • A. 70%
  • B. 65%
  • C. 59%
  • D. 75%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Điện trở của mỗi bóng đèn là:

  \({R_d} = \frac{{{U_d}^2}}{{{P_d}}} = 12\) \(\Omega \)

  Điện trở tương đương của mạch ngoài là R = 6 \(\Omega \).

  Cường độ dòng điện trong mạch chính là:

  \({I_1} = \frac{{{\xi _b}}}{{R + {\rm{ }}{r_b}}} = 0,375{\rm{ }}A\)

  Hiệu điện thế đặt lên mỗi đèn là:

  \({U_N}^{(1)} = {I_1}.R{\rm{ }} = 2,25V < 3V.\)

  Hiệu suất của bộ nguồn là :

  \(H = \frac{{{U_d}}}{{2\xi }} = \frac{{2,25}}{3}\,\, = 75\% \)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 11611

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON