AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có ba pin giống nhau, Mỗi pin có suất điện động ξ và điện trở trong r. Suất điện động và điện trở trong của bộ pin ghép song song là 

  • A. ξ và r/3.        
  • B. 3ξ và 3r.
  • C. 2 ξ và 3r/2.   
  • D.  ξ và r/2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Suất điện động và điện trở trong của bộ pin ghép song song là ξ và r/3.        

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>