YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một acquy có suất điện động và điện trở trong là\(\varepsilon = 6v, r = 0,6 \Omega\) sử dụng acquy này thắp sáng bóng đèn có ghi là 6V – 3W. Tính hiệu điện thế giữa hai cực của acquy khi đó.

  • A. \(5,712 V\)
  • B. \(2,744 V\)
  • C. \(5,836V\)
  • D. \(3,389 V\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: 

  Kí hiệu \({R_d}\) là điện trở của bóng đèn, ta có :

  \({R_{d}} = \frac{{{U_d}^2}}{{{P_d}}} = 12{\rm{ }}\Omega ,\)

  Áp dụng định luật ôm cho toàn mạch , ta được cường độ dòng điện chạy trong mạch là:

  \(I = \frac{\xi }{{{R_d} + {\rm{ }}r}} = 0,476{\rm{ }}A\)

  Hiệu điện thế đặt giữa hai cực của Acquy khi đó là:

  \(U = \varepsilon - I r = 5,712 V\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>