ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Mắc điện trở \(R = 2\Omega \) vào bộ nguồn gồm hai pin có suất điện động và điện trở trong giống nhau. Nếu hai pin ghép nối tiếp thì cường độ dòng điện qua R là \({I_1} = 0,75{\rm{ }}A\) . Nếu hai pin ghép song song thì cường độ dòng điện qua R là \({I_2} = 0,6{\rm{ }}A\). Tính suất điện động và điện trở trong của mỗi pin.

  • A. \(r = 2\Omega ;{\rm{ }}e = 2V.\)
  • B. \(r = 1\Omega ;{\rm{ }}e = 1V.\)
  • C. \(r = 2\Omega ;{\rm{ }}e = 1,5V.\)
  • D. \(r = 1\Omega ;{\rm{ }}e = 1,5V.\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khi mắc nối tiếp ta có:

  \(0,75 = \frac{{2e}}{{2 + 2r}}(1)\)
  Khi mắc song song ta có:

   \(0,6 = \frac{e}{{2 + \frac{r}{2}}} = \frac{{2e}}{{4 + r}}(2)\)
  Từ (1) và (2) ta có : \(r = 1\Omega ;{\rm{ }}e = 1,5V.\)

  YOMEDIA

Vui lòng xem Đáp áp trong phần học của em!

Mã câu hỏi: 11608

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)