• Câu hỏi:

  Trong kì thi THPT Quốc Gia năm 2016 có 4 môn thi trắc nghiệm và 4 môn thi tự luận. Một giáo viên được bốc thăm ngẫu nhiên để phụ trách coi thi 5 môn. Tìm xác suất P  để giáo viên đó phụ trách coi thi ít nhất 2 môn trắc nghiệm.

  • A. \(P = \frac{2}{7}.\)
  • B. \(P = \frac{2}{5}.\)
  • C. \(P = \frac{1}{4}.\)
  • D. \(P = \frac{{13}}{{14}}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC