• Câu hỏi:

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang và BA là đáy lớn. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC).

  • A. \((SAD) \cap (SBC) = SO\) với \(E = AC \cap BD.\)
  • B. \((SAD) \cap (SBC) = SE\) với \(E = AD \cap BC.\)
  • C. \((SAD) \cap (SBC) = \Delta \) với \(S \in \Delta ,\Delta //AD.\)
  • D. \((SAD) \cap (SBC) = d\) với \(S \in d,d//AB.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC