• Câu hỏi:

  Cho hình vuông ABCD có tâm H, G là trung điểm của AD. Tìm ảnh của \(\Delta ABG\) qua phép quay tâm H, góc quay \(-90^0\).

  • A. \(\Delta BCN\), với N là trung điểm AB.
  • B. \(\Delta DAM\), với M là trung điểm CD.
  • C. \(\Delta BAC.\)
  • D. \(\Delta DCE\), với E là trung điểm của BC.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC