YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho hình vuông ABCD có tâm H, G là trung điểm của AD. Tìm ảnh của \(\Delta ABG\) qua phép quay tâm H, góc quay \(-90^0\).

  • A. \(\Delta BCN\), với N là trung điểm AB.
  • B. \(\Delta DAM\), với M là trung điểm CD.
  • C. \(\Delta BAC.\)
  • D. \(\Delta DCE\), với E là trung điểm của BC.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 52957

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA