• Câu hỏi:

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) đi qua BC và (SAD) cắt theo một giao tuyến là đường thẳng:

  • A. SD
  • B. Song song với SA
  • C. Áong song với SC
  • D. Song song với BC

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC