ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Một con súc sắc cân đối được gieo ba lần. Tìm xác suất P để tổng số chấm xuất hiện ở hai lần gieo đầu bằng số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ ba.

  • A. \(P = \frac{{15}}{{216}}.\)
  • B. \(P = \frac{{10}}{{216}}.\)
  • C. \(P = \frac{{16}}{{216}}.\)
  • D. \(P = \frac{{12}}{{216}}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE