RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Cho hai hàm số \(f(x) = \frac{{\cos 2x}}{{1 + {{\sin }^2}3x}}\) và \(g(x) = \frac{{\left| {\sin x} \right| - \cos 3x}}{{2 + {{\tan }^2}x}}\). Mệnh đề nào dưới đây đúng 

  • A. \(f(x)\) và \(g(x)\) là hàm số chẵn 
  • B. \(f(x)\) là hàm số lẻ, \(g(x)\) là hàm số chẵn 
  • C. \(f(x)\) và \(g(x)\) là hàm số lẻ 
  • D. \(f(x)\) là hàm số chẵn, \(g(x)\) là hàm số lẻ 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>