AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong không gian, tim mệnh đề đúng

  • A. Ba vectơ đồng phẳng khi và chỉ khi giá của ba vectơ đó song song với nhau.
  • B. Ba vectơ đồng phẳng khi và chỉ khi ba vectơ phải nằm trong cùng một mặt phẳng.
  • C. Ba vectơ đồng phẳng khi và chỉ khi ba vectơ cùng hướng.
  • D. Ba vectơ đồng phẳng khi và chỉ khi giá của ba vectơ đó cùng song song với một mặt phẳng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>