AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y=f(x)\) có đồ thị như hình dưới đây, chọn khẳng định đúng:

   

   

   

   

   

  • A. Hàm số liên tục trên (1;4)
  • B. Hàm số liên tục trên R
  • C. Hàm số liên tục trên \(\left( {1; + \infty } \right)\)
  • D. Hàm số liên tục trên \(\left( { - \infty ;4} \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>