AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho phương trình \({x^3} + a{x^2} + bx + c = 0{\rm{  }}(1)\) trong đó \(a, b, c\) là các tham số thực. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau :

  • A. Phương trình (1) có ít nhất hai nghiệm với mọi \(a, b, c\).
  • B. Phương trình (1) vô nghiệm với mọi \(a, b, c\).
  • C. Phương trình (1) có ít nhất ba nghiệm với mọi \(a, b, c\).
  • D. Phương trình (1) có ít nhất một nghiệm với mọi \(a, b, c\).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>