AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hình chóp S.ABC, có đáy ABC là tam giác vuông tại A và SA = SB = SC. Gọi H là trung điểm cạnh BC. Khẳng định nào sau đây sai?

  • A. \(SH \bot \left( {SBC} \right)\)
  • B. \(SH \bot BC\)
  • C. \(SH \bot AC\)
  • D. \(SH \bot \left( {ABC} \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>