YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

  • A. Nếu \({u_n} = {a^n}\) và \( - 1 < a < 1\) thì \(\lim {u_n} = 0\).
  • B. Một dãy số có giới hạn thì luôn luôn tăng hoặc luôn luôn giảm.
  • C. Nếu \((u_n)\) là dãy số tăng thì \(\lim {u_n} =  + \infty \).
  • D. Nếu \(\lim {u_n} =  + \infty \) và \(\lim {v_n} =  + \infty \) thì \(\lim ({u_n} - {v_n}) = 0\).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA