AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong không gian cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c. Khẳng định nào sau đây sai ?

  • A. Nếu a và b cùng nằm trong một mặt phẳng và cùng vuông góc với c thì a // b
  • B. nếu a || b và \(c \bot a\) thì \(c \bot b\)
  • C. Nếu góc giữa a và c bằng góc giữa b và c thì a || b
  • D. nếu a và b cùng nằm trong mặt phẳng (a) || c thì góc giữa a và c bằng góc giữa b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>