RANDOM
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho tứ diện ABCD có AB = AC = AD; góc BAC bằng góc BAD bằng 600. Gọi M và N là trung điểm của AB và CD

   Góc giữa \(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {CD} \) bằng:

  • A. 300
  • B. 600
  • C. 900
  • D. 1200
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\overrightarrow {AB} .\overrightarrow {CD}  = \overrightarrow {AB} \left( {\overrightarrow {AD}  - \overrightarrow {AC} } \right) = 0 \Rightarrow AB \bot CD\)

  RANDOM

Mã câu hỏi: 46761

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1