RANDOM
VIDEO
 • Câu hỏi:

   Cho vecto \(\overrightarrow n  \ne 0\) và hai vecto \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) không cùng phương. Nếu vecto \(\overrightarrow n \) vuông góc với cả hai vecto \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) thì \(\overrightarrow n \), \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \):

  • A. đồng phẳng 
  • B. không đồng phẳng
  • C. có thể đồng phẳng 
  • D. có thể không đồng phẳng 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Giả sử phương án B sai, tức là ba vecto \(\overrightarrow n \), \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) đồng phẳng. Khi đó vì \(\overrightarrow n  \bot \overrightarrow a \) và \(\overrightarrow n  \bot \overrightarrow b \) nên giá của \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) song song. Điều này mẫu thuẫn với giả thiết hai vecto \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) không cùng phương.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 46763

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1