YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong hot động thc tin và nhn thc ca con người, triết hc có vai trò là

  • A. Thế gii quan
  • B. Thế gii quan phương pháp lun
  • C. Phương pháp lun
  • D. Khoa hc ca mi khoa hc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong hoạt động thực tiễn và nhận thức của con người, triết học có vai trò là thế giới quan và phương pháp luận.

  Chọn B.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6985

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON