YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Triết học Mác được coi là chủ nghĩa duy vật biện chứng vì trong triết học Mác,…

  • A. Thế giới quan duy vật và phương pháp luận siêu hình thống nhất hữu cơ với nhau
  • B. Thế giới quan duy tâm và phương pháp luận siêu hình thống nhất hữu cơ với nhau
  • C. Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng thống nhất hữu cơ với nhau
  • D. Thế giới quan duy tâm và phương pháp luận biện chứng thống nhất hữu cơ với nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Triết học Mác được coi là chủ nghĩa duy vật biện chứng vì trong triết học Mác thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng thống nhất hữu cơ với nhau.

  Chọn C.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6982

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF