YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phương thc tn ti ca thế gii vt cht là

  • A. Tính thc ti khách quan
  • B. Vn động
  • C. Tính quy lut
  • D. Không th nhn thc được

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phương thức tồn tại của thế giới vật chất là tính thực tại khách quan.

  Chọn A.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6989

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON