ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong hệ toạ độ (p,T) đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng tích? 

  • A. Đường hypebol.            
  • B. Đường thẳng kéo dài thì đi qua gốc toạ độ.
  • C. Đường thẳng kéo dài thì không đi qua gốc toạ độ.    
  • D. Đường thẳng cắt trục p tại điểm p = p0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 64663

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON