ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào sau đây không phù hợp với khí lí tưởng?  

  • A. Thể tích các phân tử có thể bỏ qua.     
  • B. Các phân tử chỉ tương tác với nhau khi va chạm.
  • C. Các phân tử chuyển động càng nhanh khi nhiệt độ càng cao.   
  • D. Khối lượng các phân tử có thể bỏ qua.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 64596

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF