AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong giới hạn đàn hồi, độ biến dạng tỉ đối của thanh rắn tỉ lệ thuận với đại lượng nào dưới đây?

  • A. Tiết diện ngang của thanh.
  • B. Ứng suất tác dụng vào thanh.
  • C. Độ dài ban đầu của thanh.
  • D. Cả ứng suất và độ dài ban đầu của thanh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong giới hạn đàn hồi, độ biến dạng tỉ đối của thanh rắn tỉ lệ thuận với ứng suất tác dụng vào thanh.

  \(\varepsilon=\frac{\left |\Delta l \right |}{l_0}=\alpha .\sigma\)

  ⇒ Đáp án B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>