AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một thanh rắn đồng chất tiết diện đều có hệ số đàn hồi là 100 N/m, đầu trên gắn cố định và dưới treo một vật nặng để thanh bị biến dạng đàn hồi. Biết gia tốc rơi tự do g = 10m/s2. Muốn thanh rắn dài thêm 1cm, vật nặng phải có khối lượng là bao nhiêu?

  • A. 0,2kg
  • B. 0,5kg
  • C. 0,1kg
  • D. 1kg

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  • Ta có:

  • \(k=100(N/m)\) ; \(\Delta l=1,6cm=1,6.10^-^2(m)\)

  • Thanh dài thêm 1cm do trọng lực của vật m tác dụng vào thanh, độ lớn của trọng lực đúng bằng độ lớn của lực đàn hồi xuất hiện khi thanh bị kéo dãn

  • Áp dụng công thức tính độ lớn lực đàn hồi:

   \(P=F=k.\Delta l\Leftrightarrow 10.m=k\Delta \l\)

  \(\Rightarrow m=\frac{k\Delta \l }{10}=\frac{10^2.10^{-2}}{10}=10^{-1} kg\)

  ⇔ Hay m =0,1 kg

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>