AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các phát biếu dưới đây phát biểu nào đúng

  • A. Đường thẳng d được gọi là tiếp tuyến của (O) khi chúng có điêm chung
  • B. Đường thẳng d được gọi là tiếp tuyến khi d vuông góc với bán kính OA và OA<R
  • C. Đường thẳng d được gọi là tiếp tuyến của (O) khi d vuông góc với bán kính OA  và A thuộc đường tròn
  • D. Đường thẳng d được gọi là tiếp tuyến của (O) khi d vuông góc với OA tại A và OA>R

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA