AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho đường tròn (O;15), Dây AB không đi qua tâm. Qua O vẽ đường thẳng vuông góc với AB cắt tiếp tuyến tại A ở C và cắt AB ở D.Biết AB=24. Độ dài OC là: 

  • A. 12
  • B. 19
  • C. 25
  • D. 32

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Xét tam giác vuông OAD: Áp dụng định lý pi-ta-go ta có: \(OD=\sqrt{OA^2-AD^2}=\sqrt{R^2-\frac{AB^2}{4}}=9\)

  Vì tam giác OAC vuông tại A và có AD là đường cao nên: \(OA^2=OD.OC\Rightarrow OC=\frac{OA^2}{OD}=\frac{15^2}{9}=25\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>