YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong các phân tử prôtêin, hình ảnh không gian ba chiều được thể hiện ở những bậc cấu trúc nào ? 

  • A. Cấu trúc bậc 3 và bậc 4
  • B. Cấu trúc bậc 2 và bậc 3
  • C.

   Cấu trúc bậc 1 và bậc 2 

  • D. Cấu trúc bậc 2 và bậc 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 45781

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON