YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Mỗi phân tử mỡ có cấu tạo như thế nào ? 

  • A. Gồm 1 phân tử glixêrol liên kết với 2 axit béo và 1 nhóm phôtphat.
  • B. Gồm 1 phân tử glixêrol liên kết với 1 axit béo.
  • C.

   Gồm 3 phân tử glixêrol liên kết với 2 axit béo và 1 nhóm phôtphat. 

  • D. Gồm 1 phân tử glixêrol liên kết với 3 axit béo.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 45769

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON