• Câu hỏi:

  Trong các phần mềm dưới đây, phần mềm nào là tên của một hệ điều hành?

  • A. Microsoft Excel
  • B. Microsoft Word
  • C. Microsoft Paint
  • D. Microsoft Windows

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC