MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Chọn phương án sai khi nói về chức năng của hệ điều hành:

  • A. Đảm bảo giao tiếp giữa người dùng và máy tính
  • B. Cung cấp phương tiện để thực hiện các chương trình khác
  • C. Thực hiện tạo hộp thư điện tử trên Internet
  • D. Cung cấp tài nguyên cho các chương trình và tổ chức thực hiện các chương trình đó

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn C: Thực hiện tạo hộp thư điện tử trên Internet

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA