YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về hệ điều hành?

  • A. Hệ điều hành là phần mềm hệ thống
  • B. Hệ điều hành là tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống
  • C. Hệ điều hành đảm bảo tương tác giữa thiết bị với người dùng, giữa thiết bị với các chương trình thực hiện trên máy tính và tổ chức việc thực hiện các chương trình
  • D. Hệ điều hành là một phần mềm công cụ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Câu sai: Hệ điều hành là một phần mềm công cụ

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13133

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF