ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong các phát biểu sau đây phát biểu nào là đúng?

  • A. Phần mềm Mario cần cài đặt vào máy tính trước phần mềm Solar System 3D Simulator
  • B. Phần mềm Solar System 3D Simulator cần cài đặt vào máy tính trước phần mềm Mario
  • C. Hệ điều hành cần cài vào máy tính trước hai phần mềm Mario và Solar System 3D Simulator
  • D. Hai phần mềm Mario và Solar System 3D Simulator cần cài đặt vào máy tính trước hệ điều hành

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hệ điều hành cần cài vào máy tính trước hai phần mềm Mario và Solar System 3D Simulator

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13132

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON