• Câu hỏi:

  Hệ điều hành là:

  • A. Phần mềm tiện ích
  • B. Phần mềm hệ thống
  • C. Phần mềm ứng dụng
  • D. Phần mềm công cụ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC