YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong các nhận định dưới đây, có bao nhiêu nhận định đúng?

  (1) Biến thái là sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở ra từ trứng.

  (2) Một trong những sự khác biệt giữa biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn ở côn trùng là có hay không giai đoạn nhộng.

  (3) Chu trình phát triển của cá hồi: trứng à con non à con trưởng thành là kiểu biến thái không hoàn toàn.

  (4) Giai đoạn nhộng là giai đoạn nghỉ ngơi, các đặc điểm hình thái của cơ thể ít thay đổi.

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 2
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 78738

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON