YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Bảng sau ghi tên 5 hooc môn thực vật và các ứng dụng của nó trong thực tiễn. hãy dùng mũi tên nối hooc môn với ứng dụng của nó. 

  Hooc môn

  Ứng dụng

  Auxin

  Thúc quả chín, tạo quả trái vụ

  Gibêrelin

  Nuôi cấy mô và tế bào thực vật

  Xitôkinin

  Phá ngủ cho của khoai tây

  Êtilen

  Kích thích cành giâm ra rễ

  Axit abxixic

  Rụng lá cây

   

  Lời giải tham khảo:

  Hooc môn và ứng dụng

  Hooc môn

  Ứng dụng

  Auxin

  Thúc quả chín, tạo quả trái vụ. Kích thích cành giâm ra rễ

  Gibêrelin

  Phá ngủ cho của khoai tây

  Xitôkinin

  Nuôi cấy mô và tế bào thực vật

  Êtilen

  Thúc quả chín, tạo quả trái vụ

  Axit abxixic

  Rụng lá cây

   

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 78793

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON