YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về sự sinh trưởng và phát triển ở động vật?

  (1) Sự sinh trưởng của cơ thể động vật là quá trình tăng kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào.

  (2) Phát triển ở cơ thể động vật là quá trình biến đổi bao gồm sinh trưởng, biệt hóa tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan trong cơ thể.

  (3) Đa số động vật có xương sống phát triển qua biến thái.

  (4) Hai hooc môn chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng là ecđixơn và juvenin.

  • A. 4
  • B. 2
  • C. 1
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 78713

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON