YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong quy trình canh tác, bà con nông dân chiếu đèn ngắt quãng ban đêm ở ruộng mía vào mùa đông là dựa trên cơ sở khoa học nào? Trong các thông tin dưới đây, có bao nhiêu thông tin chính xác?

         (1) Cây mía là cây ngắn ngày vì ra hoa khi độ dài ngày ngắn.

         (2) Cây mía ra hoa khi độ dài ngày lớn hơn 12h.

         (3) Độ dài đêm mới thực sự chi phối sự ra hoa của cây mía.

         (4) Chiếu sáng đèn ban đêm phá vỡ quang chu kỳ của cây.  

         (5) Thắp đèn có tác dụng để cây mía không ra hoa đúng thời vụ.

  • A. 1
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 78756

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON