YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Sự ra hoa của thực vật phụ thuộc vào yếu tố nào?

  • A. Điều kiện nhiệt độ và cường độ ánh sáng
  • B. Điều kiện nhiệt độ và hooc môn florigen
  • C. Điều kiện nhiệt độ, lượng phân bón và loại phân bón
  • D. Điều kiện nhiệt độ và độ ẩm môi trường

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 78734

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON